Om Stella maris Nordic

Et Nordisk netværk

Stella Maris Nordic er ved at etablere sig i de nordiske lande.

Området består af Finland, Sverige, Danmark, Norge og Island inkl. landene i rigsfællesskabet bestående af Ålandsøerne, Svalbard, Færøerne og Grønland.

Det samlede areal er på henvend 3.426.000 km² og en afstand fra Finland i øst til Grønland i vest, der svarer til afstanden fra London til Pakistan. Stella Maris Nordic er en del af Ansgarstiftelsen (Den Katolske Kirke i Danmark) og arbejder på mandat fra Den Nordiske Bispekonference.

Stella Maris er det største organisation for skibsbesøgende i verden. Vi forbedrer livet for søfarende og fiskere gennem vores netværk af lokale ansatte, frivillige og søfartscentre, samt gennem vores ekspertrådgivning, jura og spirituel støtte. Globalt er Stella Maris til stede i mere end 330 havne og foretager årligt 70.000 skibsbesøg.

Stella Maris er medlem af den tværkirkelige organisationen ICMA (International Christian Maritime Association), hvor vi står sammen med organisationer en lang række organisationer, her i blandt Sjømannskirken (Norge), Suomen Merimiesirkko (Finland), Indenlands Sømandmission (Danmark), Danske Sømands- og Udlandskirker m.f