Generel donation

Ved denne donation sætter du selv beløbet.

Pengene vil vi bruge efter hvor vi finder størst behov. Der er mange udgifter forbundet med at drive en organisation og vi er 100% afhængige af gaver, donationer, arv og støtte fra fonde.

Hver en krone har betydning.

Hvis du ønsker, at donere et større beløb, har du mulighed for at få skattefradrag.

Kontakt os hvis du ønsker fradrag for din donation.

Testamente og Arv

Du kan betænke Stella Maris i dit testamente.

Efter danske arveret skal Stella Maris ikke betale arveafgift til staten. Derfor går 100% af de penge du testamenterer til arbejdet med de søfarende og deres familier.

Kontakt os hvis du vil vide mere.